Gerekli Evraklar

Türk Vatandaşları İçin

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Diploma Fotokopisi / Öğrenci Belgesi / Tasdikname Belgesi
  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Sağlık Raporu (3 Adet Biyometrik Fotoğrafla gidilecektir.)
  • Sabıka Belgesi (E-Devlet Çıktısı)

Yabancı Uyruklular İçin

  • Öğrenim Belgesinin Noter Tasdikli Türkçe Tercümesi
  • Öğrenim Belgesine Denklik Belgesi
  • Sağlık Raporu
  • 5 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Sabıka Belgesi

Bu belgeler, başvuru sürecinin sorunsuz ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için gereklidir. Adaylar, belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak kurs merkezimize başvurabilirler.

Alakalı Yazılar